Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Này này hải tặc Trung Hoa...


Việt nam mảnh đất thân thương
Cong cong chữ S xương xương nóc nhà
Đất liền -Biển đảo gần xa
Thiêng liêng một cõi, yên hòa Âm-Dương

Nghìn năm Bắc nạn đau thương
Trăm măm thuộc Pháp tận tường... đắng cay
Chín năm kháng chiến dạn dày
Bao năm đuổi Mỹ...
Vẫn
 còn đây Nước Nhà!


Này này hải tặc Trung Hoa
Rút ngay! 
Chớ thử lòng ta rắn -mềm!
Non sông nặng một lời nguyền 
Ông- Cha- Cháu- Chắt
Quyết
giữ nguyên đất này!http://static8.nguyentandung.org/files/thumbs/w130-h95/2014/05/poster-yeu-hoa-binh.jpg                            Nhập mô tả cho ảnh