Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Nhân ngày 1-10: tuổi già vẫn yêu


 ngaycaotuoi1
Chúc mừng các cụ làng ta và bạn bè cùng trang lứa nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 1-10
Là tình yêu vừa yêu vừa "ghét"
Là tình già vừa ghét vừa yêu
Yêu yêu ghét ghét bao nhiêu
Lại thương lại quý mọi điều trao nhau!