Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

VỊNH CÁI QUẠT MO

ST: Trời không nóng, nhưng mất điện vẫn oi.  Liền lấy quạt mo của bác LÝ VIỄN GIAO ra quạt thử. Mạn phép bác nhé!

 

Quạt mo

  Bài xướng

   Lý viễn Giao

http://bau.vn/images/img.aspx?s=4&p=/images/uploaded/thanhha/10-07-19/bom.jpg


Đã bấy lâu nay lỉnh xó nhà
Bây giờ nắng cực mới tòi ra
Mo nang chuôi sấp là đây hử  *
Mặt nạc đóm dầy chính đó a
Phẩy phẩy phe phe man mát mặt
Phành phành phạch phạch dịu dìu da
Bờm ơi cho mượn câu thần chú **
Kẻo Phú Ông này sắp tẹt ga

----------------
            *  Có câu “ Mặt nạc  đóm dầy , mo  
                nang chuôi sấp , chó chập tai ”
     * Câu thần chú  tiên cho Bờm ước
   gì được ́y  Bài họa


Song Thu


Bờm rằng cất ở xó nhà
Phú ông có giỏi hãy moi ra
Ba bò chín nghé là đây hử
Cá mè bè gỗ chẳng thích a
Dầy dầy nhẵn nhẵn se se mặt
Phe phe phẩy phẩy mát làn da
Phú ông có muốn câu thần chú
Một nắm xôi tròn, cười tét ga!

   

 

Cám ơn và mời măm xôi nhé!