Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Chị tôi- thơ ngắn Song Thu

Mến tặng chị H
Má thắm
Môi hồng
Lá dăm liếc đá
Đá cong...


Trắng trong
Da phấn
Nắng công trường mấy bận
Chào thua...


Suối tóc
Dambry*
Ghi dấu xuân thì
Cuồng si...


Rượi bát
Mềm môi
Ai dè kẻ thách đố 
đổ nghiêng!*
Nghĩa tình
Thầy bạn
Quê hương  trùng trùng cánh nhạn
Nặng vai
Vuông tròn
Mòi mặn
Sao Hôm dịu dàng đầy đặn
Chị tôi...* Chị trúng thầu xây dưng nhiều công trình, trong đó có Thác Dambry nổi tiếng ( xem thêm :Những người đàn bà tôi thích. Nguyễn thiên Phùng. tr 78, NXBVH, 2014 )