Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Tuổi heo may- Thơ, ảnh Song Thu

Viết tặng những người tuổi heo may...bạn của ST
Ngỡ là mới nắng vàng ong
Trái cam chưa rám trái bòng còn xanh 
Ngỡ là mới chớm hong hanh
Nào hay gió bấc rung cành lá bay...

Ngỡ là mới thế, nào hay
 Soi gương loáng thấy lắt lay chiều tà
Nét gầy xanh những gân hoa
Lơ phơ tiêu muối... tuổi già heo may

Mỗi ngày rồi lại mỗi ngày
Loay hoay tất bật chất đầy ...thời gian
Cho nhau hoa trái nồng nàn
Rồi mai về với ngút ngàn...heo may


Ngày nào mới thế, giờ đây... 

---------------------------------------------------------Liên hệ bản thân


... mới thế

giờ đây...