Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Cuối tuần xem tranh: Tình cha con

Tình cha con đầy xúc động trong tranh của Pascal Campion

 
Cùng xem hình ảnh cha con ấm áp thân thương quá.


ST