Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Chủ nhật xem gì?

Mời xem ảnh của nghệ sỹ nhiếp ảnh Thái Phiên, người giành được tước hiệu Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc - tước hiệu cao nhất của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.  ( năm 2014 )

 Tại: Thaiphienphoto.com

Hoặc: http://phunuonline.com.vn/giai-tri/all/xem-bo-anh-nude-giup-thai-phien-gianh-tuoc-hieu-nghe-si-dac-biet-xuat-sac/a131414.html