Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

TRĂM TUỔI

Thưa: Hôm qua ST lướt qua thống kê trên blog ST-Hoa sim tím, giâ.t mình thấy tổng số bài viết cuả mình đa.t con số 99. Viết gì đây vào bài  thứ 100 ? 
Quả thâ.t từ ngày viết blog, ST có nhiều ban bè, anh chi hơn, nhân đươ.c nhiều niềm vui,  tình yêu với cuôc sống hơn. Nghĩ đến con số 100, ST thầm mong, thầm chúc moi người đươ.c tiếp thêm sức khoẻ và tình yêu để sống đến trăm tuổi khỏe ma.nh, minh mẫn hưởng phúc  lô.c  cuô.c  đời!   
Cũng mới hôm qua đây, trên giảng đường, khi giảng về phương pháp tính GDP*- môt chỉ tiêu kinh tế quan trong, sinh viên cuả lớp ST giảng đã chúc cô giáo sống đến trăm tuổi để đươ. c thấy đất nước mình ra.ng rỡ thế nào vào năm 2050. Và các em cũng vui vẻ hứa sẽ nhớ đến cô vào năm 2050 đó! ( nếu cô...)

Mời ba.n đoc vào trang sau để xem chi tiết bài viết cuả Hoàng hữu Phước liên quan đến những dư đoán về VN và năm 2050:
" Viêtnam và 50 nền kinh tế sẽ thống tri thế giới vào năm 2050"


funscrape.com


ST xin lươ.c vài nét chính cuả bài viết: Theo dư đoán cuả HSBC và PwC, đến năm 2050 Viêtnam sẽ đứng vào hàng ngũ của 50 nền kinh tế thống tri thế giới, cu thể:
-Tốc đô tăng GDP thư.c tế bình quân đầu người cuả VN cao nhất: 8,8% và 6,1% ( Trong khi Ấn Đô thứ nhì: 8,1% và 5,3% ) 
-VN xếp thư 41/50 nền kinh tế thống tri thế giới năm 2050 . Trong đó ASIAN có 6 quốc gia:Indonsia, Malaia, Phillipines, Singapore, Tháilan và Vietnam
-VN đứng thứ 14/20 nền kinh tế hàng đầu theo GDP ( tính theo phương pháp sức mua tương đương-PPP**). ASIAN chỉ có VN và Indonesia trong số 20 nước này. 
- Đứng th 18/20 nước theo GDP ( Theo tỷ giá hối đoái). ASIAN chỉ có VN và Indonsia.
- Nhóm G20 sẽ câp nhât thêm VN và Nigenia thành G22

Dư đoán tất nhiên chỉ là dư đoán. Theo môt tính toán khác, GDP cuả VN vào năm 2017 sẽ tương đương với GDP cuả Tháilan năm...2006!
Vây chúng ta, nhà nước, các doanh nghiêp, người tiêu dùng phaỉ làm gì đây để dư đoán trên thành hiê.n thư.c?
BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG KINH TỄ
Figure1