Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Chơi Chợ Tết-Thơ vui Song Thu

Năm nao chợ tết thật vui
Em đi chơi chợ ngắm người ngắm hoa
Biết là lặn lội đường xa
 Mải mê em lựa chọn hoa đợi mình

Thấy đôi mắt lúng liếng xinh

 Anh quên lời hẹn, thả tình...gió bay!