Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Mùa Vu lan: DÂNG LÊN CHA MẸ
Con dâng hương...
Ngắm ảnh mẹ mỉm cười
Lại  nhớ năm  xưa nước mắt mẹ rơi... 
 Chân nhấc bước đi
Lòng còn nán lại
Ngoái nhìn con- bé dại thơ ngây...
Mẹ thì thầm :
"Mẹ ra mặt trận đây!"
 Con hua tay
  Mếu! 
 Gạt nước mắt...


Con lạy cha
Đôi mắt buồn hiu hắt
Trái tim cha chăn chắt  vì con?
Tấm lý lịch xưa
Lúc đỏ son
Khi héo mòn ...
Theo thời cuộc. Buồn thương!


Con xin dânh 
Một đời chỉ biết nỗ lực phi thường
Đáy lòng yêu thương

 Biết ơn vô lượng...


Khói hương cuộn cuộn

Bốn bề lặng im
Người đã hài lòng
Tự sâu thẳm 
con  tin...


Xin cám ơn!