Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Thư dãn và thưởng thức: Những bức ảnh tuyệt đẹp của NSNA Đào tiến Đạt