Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Thu cảm- thơ ngắn Song Thu


                          

Tay vương  gió 
Tóc vướng sương 
Thu tim tím xước niềm thương
 ...trái mùa
Xanh ngan ngát 
Vàng lưa thưa
Heo may mới hiểu thiếu thừa 
trong  nhau...
Ngắm lá rụng  
Chạm nỗi đau 
Thôi đừng quay quắt... nát nhàu 
sắc thu.
Vằng vặc sáng
Lồng lộng cao
Có hay một đóa  ngạt ngào  
...hớp trăng

Cũng là từ 
Cái  Ngàn Năm*
Ngẫm thương những mảnh trăng rằm 
đơn côi... *Bàng ái Thơ