Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Nghĩ về GIỌT ĐU ĐỦ


ST: Mỗi khi gọt đu đủ, ST lại nhớ lời mẹ dặn:  muốn miếng đu đngọt phải khía cho nhựa chảy ra hết, rửa đi rồi mới bổ. Lại nhớ câu mẹ nói mỗi khi nghe tin bạn bè, người quen mất. " Sao bao người tốt cứ ra đi thế...". Nay, sắp đến ngày lễ 30-4nhớ người anh đã hy sinh,  vừa vui vừa nghẹn ngào...Ngồi viết lại Giọt đu đủ năm xưa vậy.Giọt đu đủ

Dao sắc 
gọt đu đủ vàng
Hạt đen hạt trắng rràng  
long lanh
Dịu mềm thắm đỏ
 lá xanh 
Thơm  ngon tươi  mát ngọt lành làm sao!

Nào ai đo được thấp cao
Có giọt sữa trắng tuôn trào   
lặng rơi...
Đắng đi 
để ngọt cho đời
 Trong veo trắng muốt thế thôi
thôi thì...


Bao người mãi mãi ra đi
 Cho mùa xuân ấy xanh rì cỏ hoa