Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Ta chúc mừng nhau!


CHÚC  MỪNG  BẠN NHÂN NGÀY  LỄ  TÌNH YÊU!

Hãy yêu nhau như thuở ban đầu!


Đời xin có nhau
Dài cho mãi sau
Nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu
Cũng xin bạc đầu
Gọi mãi tên nhau

(Trịnh công Sơn)