Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Đỏan khúc mùa đông -Thơ ngắn STLạnh

Đến xe không nổ
Ngõ phố  co ro
Phận con cua cái ốc thập thò
Tái tê...Mây

Xám xanh xám xịt
Ngự tít trên cao
Có đám mây nào
Sám... hối?


Mưa

Táp ngang táp ngửa
Mưa rét cứa tay 
Cho dương thế ngập đầy 
Nước mắt...
Nắng

Lênh loang lối phố
Dịu ngọt vàng tươi
Môi lấp lánh cười
Hôn nắng...Trăng

Nhàn nhạt hao gầy
Cá quẫy
Nhẹ thôi, kẻo gẫy
Đau trăng...