Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Người Mẹ thắp ngọn Đuốc Sống

 


                                                                                      (
Thiết kế của HS. Đỗ Đồng

   
 
Người Mẹ thắp ngọn Đuốc Sống 


Mẹ không ngủ nghe sóng dậy Biển Đông
Mẹ bất an bởi gió nổi trong lòng
Kẻ xâm lược thò bàn chân  xâm lược
Gậm nhấm dần mảnh đất của cha ông...

Xưa Bà Trưng cưỡi voi xông trận mạc
Xua Hán quân dựng thành quách Mê Linh
Nay  người con thanh thản đốt thân mình
Ngọn  Đuốc Sống- hi sinh- vì biển đảo

Ôi người mẹ-lặng thinh mà cao đạo
Quyết ra đi khi Tổ Quốc lâm nguy
Một đất nước -có người con như thế
Giặc xâm lăng run sợ tất phải quỳ!