Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

CÕNG MẸ


Mẹ-Con


Mẹ ôm con  
Dòng Sông mùa Thu*
Trong veo lời ru đáy nước
Mẹ thăng mây trời
Con ôm bóng mẹ mãi mãi
trôi...


* Tên thật của Song Thu
Cõng mẹ

Dẫu mất mọi thứ trên đời
Con vẫn còn mẹ mẹ ơi mẹ hiền
Cõng mẹ con đến cửa thiền
Lâng lâng trong dạ một miền kính yêu...