Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

THU MUỘN
Ai bảo mùa thu mùa  nắng đẹp
Bầu trời xanh trong suốt giọt sương
Ai bảo gió thu làm se lạnh
 khúc nhạc tình da diết chiều buông?

Em như thế và thu buồn như thế
Có lẽ nào vấn vít hồn ta
Có lẽ nào ta đã hiểu ra
Vị cỏ đắng ngọt hoa mới lạ...

Em bảo mùa thu lắm hoa nhiều lá 
Mà lạnh lùng như sương giá ban mai
Ta đợi chờ quay quắt nỗi nhớ ai
Hay làn gió miệt mài... Mùa Thu Muộn? 2010-2013


Xin cảm ơn!