Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

THƯƠNG EM


Thưa: vưà rôì em rể ST bi. tai biến MMN. ST  rút ra mấy kinh nghiê.m trình bày để cu. trong làng ta tham khảo:

_ chu.p ngay CÔ.NG HƯỞNG TỪ:  Khi thấy có dấu hiê.u TBMMN, em ST đã vào viê.n. BS cho đi CHU.P CẮT LỚ.P. Không phát hiê.n ra bênh, cho về, nghi là do chấn đông thần kinh. Thấy tình hình xấu đi, em lai nhâ.p viên, lần này chup CHT, mới thấy cu.c máu đông! Hơi muô.n. Dù sao cũng may là không có u não!

_uống viên ACNH: Bác sỹ tây y bảo không cần uống vì tây y chưã đươ.c. BS đông y bảo cứ uống. Gia đình phaỉ cho uống"chui". Nhiều người cho rằng nên uống ngay khi  có dấu hiê.u! Ho nói, chẳng may Mach Máu đã bi vỡ rồi thì đi ngay cho nhe. nhàng...(phuỉ phui cái miê.ng!)

_Cấp cứu: Vào ngay A9 BV Bmai(HN). Ho. sơ cứu rồi chuyển sang BV thần kinh( cùng đia điểm ). Sau 2 tuần chuyển sang Khoa Hồi phu.c chức năng, là tốt nhất. BN đươ.c hồi phu.c tốt mới nên về!

Chúc các cu. nhà ta giữ gìn và chu.i khó tâp luyê.n, uống thuốc dư. phòng, nhất là ở MBắc đang quá lanh, giao muà!

Bây giờ mời các cu giải lao với bài thơ ST viết cho em gái ( Thu Bi đấy chi Ánh a.)Thương em


Nghe gio.ng em run run go.i điê.n
Em chăm chồng bê.nh viê.n nằm đây
Em ơi mô.t  mảnh vai gầy
Từ đây vất vả từ đây...chăm chồng!

Sinh -lão- bê.nh biết không thể tránh
Nào ai ngờ la.i chính là em
Mỏi mòn thao thức ngày đêm
Hong hao hốc hác la.i thêm tuổi già...

Ôi tình nghĩa Ông-Bà là thế
Mừng chồng em đã khoẻ đôi phần
Gắng lên em nhé, còn Xuân
Dìu chồng ra ngắm đầy sân Hoa Trà