Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

CHUA ME ĐẤT TÁP LÁ.
CHUA ME ĐẤT TÁP LÁ

LÀ LOÀI HOA CỎ DAI
MOC(.) THOAI THOẢI BỜ AO
E ẤP DƯỚI HÀNG RÀO
NHÁO NHÀO NƠI ẨM ƯỚT
LÁ XANH XANH MƯƠN MƯỚT
CUỐNG ĐO ĐỎ GẦY GẦY
GIÓ RUNG NHE(.) LẮT LAY
NGÂM HAT(.) SƯƠNG, HAT(.) BUI(.)!
CHƯA NẮNG GẮT ĐÃ LUI(.)
TAN TÁC DƯỚI MƯA RÀO
THƯƠNG THƯƠNG QUÁ LÀM SAO
SẺ KÊU ĐÊM SƯƠNG TRẮNG*

ME(.) CHI(.) AO ƯỚC LẮM
MÔT BÁT CANH CHUA ME
THANH MÁT DIU KHÔNG NGỜ
TAN CÁI UNG CÁI SẢY                                                       CHI(.) NHỚ MÃI  THUỞ ẤY

TRÊN SƯỜN NÚI CHEO LEO
DÁO DÁC ĐƠI(.) TRĂNG TREO
HÁI HOA CHUA ME ĐẤT

TIM TÍM NHIỀU CHỨA CHẤT
ĐỎ HỒNG LẮM VUI TƯƠI
VÀNG CHANH SAY LÒNG NGƯỜI
MONG MANH MONG MANH LẮM!

MƠ MÀNG CHI(.) MẢI NGẮM
VAT(.) CHUA ME BÊN THỀM
THANH THẢN VÀ DIU(.) ÊM
MOC(.) NGOAN ĐI EM NHÉ.

BẴNG VÀI HÔM KHÔNG NGHÉ
LÁ ME ĐÃ TÁP VÀNG
XƠ  XÁC VÀ TAN HOANG
NHƯ VE VÀNG LÔT(.) XÁC!

KÌA BÔNG TÓC TIÊN MOC(.)
VƯƠN TRÊN KHÓM ME VÀNG
CÁNH RUNG RUNG NHE(.) NHÀNG
NHƯ NGHEN(.) NGÀO THONG THẢ:

CÓ CAÍ NGẪU NHIÊN TRONG SƯ(.) SINH SÔI HOA LÁ
CÓ CÁI NGẪU NHIÊN TRONG SƯ(.) TÀN LUI(.) CỎ CÂY
CÁI KHÔNG NGẪU NHIÊN TRÊN THẾ GIAN NÀY
CHẾT LÀ ĐỂ ƯƠM CÂY MẦM SỐNG MỚI...


*Ý môt bài thơ haiku của Nhât