Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

LINH TINH ĐẦU XUÂN. Ngăn ngắn Song Thu

                          

Xuân này năm Ngọ, thích đi chơi
Xuống Nam lên Bắc gió bời bời
Thăm già hỏi trẻ vui bè bạn
  Còn chăng mong gặp lại ...một người?
  
***

Xuân không mùa, tình không tuổi niên hoa*
 Cầu phúc xuân sang tới mọi nhà
Hương trầm khói tỏa lòng thư thái
Già  thêm một tuổi...Ắt trẻ ra!

***

Ơ kìa, gió xuân sao lộng thế?
Ô hay, chỉ nắng chẳng mưa à?
Điềm lành? điềm dữ? hay gì nhỉ?
Mặc xuân, ta vẫn cứ là ta...* Viện thơ Xuân Diệu

Mồng 5 tết đi vãn cảnh chùa ven Tây Hồ 
                          


Xin cám ơn!