Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

DỞ DANG THÁNG 3

ST : Chỉ còn sót lại vài ngày tháng 3. Trời vừa nắng đẹp đã lại trở gió lạnh, mưa... Thật là khó hiểu!  ST giã từ tháng 3 - giã từ một dở dang giao mùa..."Tóc gió thôi bay". Ảnh Hoàng Hiệp. Giải Sony, 2013

Dở dang thời khắc giao mùa
Dở dang  nắng hắt bua xùa cành sưa
Dở dang bông bưởi gội mưa
Dở dang gió ngái ban trưa chớm hè

Dở dang kẽo kẹt ngọn tre
Dở dang nửa cởi nửa che ngực hồng
Dở dang tắt, thổi lửa lòng 
Dở dang chút có chút không... đợi chờ

Dở dang như thực như mơ
Dở dang ánh mắt vừa ngờ vừa tin
Dở dang tay nắm tay tìm
Dở dang say
 Dở dang khóc dở dang nhìn... ưu tư   

Tháng ba nay... lỡ dã t
Người ơi người ...trần ch...em đi!