Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Ngóng về Hội Lim: Kết chạ giã bạn-Thơ Song thu

ST: Hồng Đoan và Ly Lan rủ đi chảy hội Lim mà ST thì...đang bị cái "tình quan họ" làm cho chóang váng, phải nằm bẹp ở nhà mà... ngóng theo.               Kết chạ giã bạnTrăng bao nhiêu tuổi trăng già (*)
Chạ (**) bao nhiêu khúc mới là chạ duyên ?
Chạ về em ở, nào quên
Chạ người quan họ bền hơn tơ hồng
Giã chạ em đợi em mong
Một câu Mười Nhớ (*) đục trong lời tình
Một mình trúc đứng chả xinh
Lung linh trăng nước chạ mình đình đôi
Trông theo ngày tháng bèo trôi
Mùa sau gặp lại…
Chạ ơi...Đừng về!(*)


(*) Lời quan họ
(**)Tục Kết Chạ của người quan họ. Hát nhời yêu
gì cũng chỉ là Quan họ. Kết chạ không được lấy nhau.Xin cám ơn!