Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Thư dãn: Thiên thần "trai đẹp"

ST: Tuần trước ST đăng ảnh thiên thần, anh Cala thắc

 mắc: Vì sao toàn là con gái? ST hứa sẽ sưu tầm Thiên

 Thần Trai. Và đây là kết quả. 

Mời bạn phát biểu xem thích " chàng " nào nhất nhé!

1- Ức chết đi được!


2-Thỏa mãn3- Mơ tới tương lai


4-Em thích thế này cơ!


5-Chữa xe có gì khó?


6-Mình cũng có thể làm như bố!7- Sao cứ phải che đi nhỉ?


8-Chia sẻ


9- Xem có gì nào?9- Khéo vỡ đầu tớ  nha!


10- Đằng ấy hay thế!


11-Đừng... nách tớ đấy nhé!


12- Đều là bí ngô cả mà!


13-Cô dâu chú rể...Eo, xấu hổ quá!


14-Giờ thì lên lão rồi đây!


15- Kết thúc có hậu: niềm tự hào của bố!


Song Thu sưu tầm và bình loạn...