Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

MƯỢN LỜI HỒ XUÂN HƯƠNG

ST : Vào trang của Anh LÝ VIỄN GIAO, thấy  bạn bè  tưng bừng hưởng ứng bài mời họa. Mặc dù không nắm chắc luật chơi, ST cũng đánh liều mượn lời thơ Hồ xuân Hương họa lại. Mời các cụ làng ta yêu thơ Hồ xuân Hương, thương Thúy Kiều cùng hưởng ứng  nhé!
 http://www.daophatngaynay.com/vn/files/images/2010/quy3/Chi_em_Thuy_Kieu_van_9_646526174.jpg


Thưa Bà Chúa Thơ Nôm .
               Phạm Công Trợ mời họa .
Có phải thương mình duyên phận bạc

Hận đời cầm bút viết thơ không ?

Lập lờ thi tứ thanh hay tục

Lắt léo ngôn từ đục hóa trong

Diễu cợt nhân tình cho hả dạ

Cười đùa thế sự để khuây lòng

Thơ nôm xứng đáng phong Bà Chúa

Sáng mãi tên bà với núi sông


Thúy Kiều Ơi !  
               Lý Viễn Giao Họa .
  
Gánh kiếp hồng nhan đành phận bạc

Tài tình nhường ấy có mà không !

Dù chưa xuống tóc khôn hoàn tục

Dẫu đã ngâu vầy vẫn lắng trong

Chữ hiếu đeo mang canh cánh dạ

Đường tình chắp nối ngổn ngang lòng

Nổi chìm đòi đoạn nương thềm chúa

Tiếng nấc còn gieo vọng núi sông 
 Mượn lời Hồ xuân Hương

Song Thu họa


 "Chém cha cái kiếp"* đời đen bạc
Giỏi không nói có, có nói không
"Quản bao miệng thế"* lời dung tục
Vẫn đây "leo lẻo một dòng"* trong
Giấy "sẵn bút đề"* khắc đường dạ
"Thương cái bèo non"* để trong lòng
Canh cánh một niềm đau chát chúa
Oan người chốn ấy úp "mặt sông"*

--------------------------------------
* Lời trong thơ Hồ xuân Hương