Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

PHẢI CHĂNG CHỈ LÀ MONG ƯỚC

             funscrape.com
  


Thời gian trôi đi
Biết bao giờ trở lại
Một ngày nắng vãi
Một tháng mưa ròng
Một năm còn đọng lại mùa đông
Bão dông
Suy thoái...
Loài người ước mong gì trong năm tới
Thay đổi?
Yên bình?
Ước mong hủy diệt rồi hồi sinh
một đc tin mới?

Em ước mong gì sao em không nói
Thăm thẳm vời vợi
Em mơ tới một màu xanh?