Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG!


CHÚC MỪNG ANH EM, BÈ BẠN- NHỮNG NGƯỜI LÀM  BÁO CỦA LÀNG TA- NHÂN NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM, 21-6