Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Đợi heo may- Thơ Song Thu

Hà nội mấy hôm nay đón những cơn gió heo may đầu tiên...  Có lẽ thu đã ngả chiều. Heo may mang lại cảm giác man mác khó tả. Đọc một bài thơ cũ cho đỡ trông trải nha thu!  Em thao thức đợi
gió heo may
Chở mùa thu đong đầy
nhung nhớ
Có lẽ nào một vần thơ
dang dở
Mà thu xưa lại nỡ...
chẳng quay về
 Em sẽ đợi,
Người ơi em vẫn đợi
  Dẫu lá vàng
thu vời vợi xa

Chuông chiều thảng tiếng ngân nga   
Xa nhau mới hiểu thu là heo may...9-2014