Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

KHÁM PHÁ

.
 
..
Cái gì man mát...


Khám phá        Bàn tay bé xíu
Khám phá mọi nơi
Chả  phải đồ chơi
Mà sao vẫn thích
Mà sao vẫn nghich
Sờ tận đến nơi
Nếu chưa " cảm" hết
Lè lưỡi nếm...coi!

Ông bà đến chơi
Mẹ mời bánh ngọt
Lén đưa tay... chộp!
...Mềm quá đi thôi
Bóp thử. Nát rồi!
Thích ơi là thích!

 
Cái gì mềm  mềm...

Cái gì man mát?
Cái gì mềm mềm ?
Mắt ngời sáng lên
Miệng cười toe toét!

 Chẳng biết sợ sệt
 Thỏ tội gì đâu?
Chỉ nghĩ trong đầu
Cái gì thế nhỉ? 

Bây giờ bé tí
Nghịch nghịch chơi chơi
Mai này khôn lớn
Khám phá đất trời!

 2011