Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

VU LAN NHỚ MẸ- Thơ Song Thu
 Trầm hương nghi ngút khói lam
Thoáng hình bóng mẹ lòng càng vấn vương
Dù đi trăm lối ngàn phương
  Không bằng sống giữa tình thương của người

 

Vu lan-2014
 
Mẹ-ConMẹ ôm con  

Dòng Sông mùa Thu*

Trong veo lời ru đáy nước

Mẹ thăng mây trời

Con ôm bóng mẹ mãi mãi

trôi...
Vu Lan-2012

* Tên thật của Song Thu : Thu Giang
Cõng mẹ


Dẫu mất mọi thứ trên đời

Con vẫn còn mẹ mẹ ơi mẹ hiền

Cõng mẹ con đến cửa thiền

Lâng lâng trong dạ một miền kính yêu...

 
Vu Lan-2012