Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Khi mùa thu đã cạn... Thơ Song ThuVẫn còn vương trên  tay
Ngọt ngào hương hoa sữa
Lẽ nào vẫn còn đây
Tình xưa. Thời hoa lửa...

Rõ ràng là làn gió
Làm tung rối tóc em
Rõ ràng xác lá đổ
Thu đã... nghiêng qua thềm?


Nào đưa tay níu lại
Một thóang ngát thu xanh
Ước gì em níu được
Thu vàng. Bóng dáng anh...Người ơi! Thu đã cạn
Chim xao xác lánh đông
Em vá che vết rạn
Anh nhóm thêm lửa lòng...
Tình nối tình ấm lại
Nhớ mãi gió đầu đông 
Chiếc lá cuối cùng. Lạ*  
trao lượn mãi trên không...
* Chiếc lá cuối cùng 
rơi xuống chân em- (Đòan Chuẩn)

  Xin cám ơn!