Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

THƠ NGẮN- SONG THU (3): GIẾNG ĐAU


ST: Hà nội đang mưa ngâu...mưa rả rích , lại nắng oi oi...Mạng thì chập chờn, phải đi đọc ké . ST ốm dở, ngồi buồn làm mấy câu thơ ngắn...chắc cũng sẽ buồn đây.
Mời bạn bè chia sẻ cùng ST nhé!

                                         Cỏ sũng mưa, trời sũng nước
   Em sũng nỗi buồn...
kiếp trước..nợ nần ai?

+

Hoa li ti, h
oa nắng
   Se nỗi niềm xa vng
   sợi li ti...

+

Hoa hớp sương đông h
oa rụng
   Ai hớp tình ai
   Thơm lựng cả sương mai ?

+

 Lòng tựa giếng sâu, m
ặt nước phẳng lặng
   Ai nỡ buông gầu mà chẳng...biết
   giếng đau?

+

Cầm dao cho chắc c
hặt tơ hồng
    Mài kiếm cho sắc
    Tơ lòng đứt chăng?
 Thank You!