Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Lá bọc lá ...Lục bát Song Thu
               ST:    Viết trên đường thăm em gái đang chăm chồng nằm viện, trở về...

Biết là lá đã chớm sâu
Vẫn mong trái chín kịp đầu gió đông
Biết là chẳng thể đỏ hồng
Vẫn mong thắp nắng vàng hong tháng ngày
Biết là cuống rụng lá bay
Vẫn mong gom để... lắt lay bên mình

Biết là có diệt mới sinh
Vẫn mong bất tử cho tình riêng em

Tắt chiều chạng vạng vào đêm
Thương em cánh vạc vai mềm, sông sâu
Đêm dài thêm hiểu lòng nhau
Lá lành bọc lấy lá sâu...trọn tình

alt