Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

MƯA RÀO ĐẦU HẠ (II)

Cơn khát
Mưa rào
Xôn xao xóm nhỏ
Nắng đỏ
Mặt người
À ơi tiếng ru hời
Võng gió...

Cơn khát
Mưa rào
Ồn ào đường phố
Lá đổ
Buị dày
Dăng dăng đầy
Chuông gió...

Cơn khát
Mưa rào
Thì thào nôĩ nhớ
Đêm thở
Nồng nàn
Môi hé mở mơ màng 
Đón gió...

Ào ào mưa rào nghiêng đổ
Sạch bong đường phố
Mát rượi mặt người
Làm sao rũ được cơn khát trong tôi?
Hỏi cơn mưa đầu hạ 
Mưa chỉ cười...hạt lóc tróc rơi!

2 nhận xét: