Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

TÂM TƯ
 Nói gì với các em

Ngoài kia ha./ trắng rồi đó anh
Trong này bảng đen với các em
Mắt trong lay láy đen hat./ nhãn
Lóng lánh ánh xanh những pha đèn!

Biết nói gì đây với các em
Trong lòng tràn ngâp./ lời dui./ êm
Tiết hoc./ hôm nay là tiết cuối
Cô trò như muốn nán lai./ thêm.

Hãy nói về
Thế kỷ của những bóng đêm
Đông./ đất... chiến tranh... vẫn triền miên
Bão giá, đô la, thời suy thoái
Bàn tay hữu hình-hoc thuyết Keynes?

Hay nói về 
Những nhào lôn./ hình sin
Thi trường xáo đông./ hay im lìm?
Năm nay chính phủ điều tiết tốt
Tin, hay không vôi./ tin?

Hay nói về 
Vời vơi./ những tầm nhìn
Xuyên thế kỷ nghìn năm dài thế kỷ
Loài người đươc./ gì trong hành trình không ngừng nghỉ
Giàu có lên mà cũng nghèo đi
Rung đông./ trái tim, nước sach./...còn gì?

Hay nói về
Cuôc./ sống hàng ngày?
Những đắng cay đong đô./ dày năm tháng
Nói về ánh sáng
Của đam mê sáng tao./ thiên tài
Hành vi con người và thế giới ngày mai
 Nhức nhối hôm nay
Có ai tháo gỡ?

Hay nói về
Những ước mơ mới chớm nở?
Rao rưc./ trong em từ thuở đến trường
Những đêm dài thao thức yêu thương
Nay uà ra đong./ tràn đáy mắt

Để khi khó khăn không làm dâp./ tắt
Hy vong./ đâu còn là tít tắp xa xăm
Nhiều như dãy số đếm đến ngàn năm
Không can./ đươc như thời gian không dừng đươc./

Và các em ơi
Đã ước mơ là gắng làm đươc./
Đã đi là phải đến
Đã đến lai./ tiếp đi
Biết nói gì...
Với các em
Trong giờ giảng cuối?
 
                                        Hè-2010 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét