Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

SƠN VÔI /NHÁP)


 ST:Ngồi ngắm thợ quyét sơn vôi lại cho nhà mình, ST ngẫm nghĩ rồi ghi lại. Mời xem:


 Lượt một lại lượt hai
Con lăn tròn quay tít
Mươn  mướt  lớp matit
 Lấp che khe nứt dài...

Lớp một lại lớp hai
Màu mè xanh xanh đỏ
Nào ai ngờ dưới  đó 
Vữa nhúm nhăn oằn oài

Nghĩ một lại ngẫm hai
Tốt sơn hơn tốt gỗ?
Hay ta mãi hoài c:
Vữa tốt hơn vôi tồi?
                                                                             

                                                                               

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét