Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

MƯASONG THU: Mấy hôm nay Hà nội mưa nhão đất. Lòng người cũng buồn rũ như bánh đa ngâm nước vậy. Chị MG mời họa thơ MƯA mà chẳng có hứng tẹo nào. Sáng nay trời đã hửng, lại đọc thơ bạn,  Mưa...,từ xa vọng về. Thấy nhúc nhích một chút  ST bèn làm mấy câu cho vui cửa vui nhà vậy! Mời đọc:Hạt mưa

Trời nghiêng nong sảy mưa rào
Hạt bay lên núi hạt vào đồng sâu
Hạt nào rơi phải lòng nhau
Cho em hứng lấy một câu ân tình...

Trách mưa

Mưa rơi rầu rĩ cả ngày
Giọt thưa tí tách giọt dầy tình tang
Trách mưa sao nỡ dềnh dang
Để cho con sáo lỡ làng sang sông...Mưa tình

Mây trời kết lại thành mưa
Tình em kết lại khít vừa tình anh
Mưa tạnh, trời đã trong xanh
Mưa tình sao mãi chòng chành trong/thuyền/ em...

http://cfs6.blog.daum.net/upload_control/download.blog?fhandle=MDc5MExAZnM2LmJsb2cuZGF1bS5uZXQ6L0lNQUdFLzEvMTgyLmdpZi50aHVtYg==&filename=182.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét