Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

MỜI TRÀ ( Mới)Mời trà
Mời ai
 Nhấp một chén trà
Hương nhài thoang thoảng biết là ...thương nhau
Thương nhau chín khúc dạo đầu
Để rơi khúc cuối, biết đâu mà tìm?
Vô hình đôi mắt lim dim
Ngẫm trong sâu thẳm vẫn tìm  thấy nhau  ...
Chè xanh sóng sánh hoa cau
Mời ai một chén- tình đầu đầy vơi ...


   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét