Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

CÁO ỐMSONG THU XIN GỬI LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI ĐÊN MOI NHÀ, MOI NGƯỜI. CHÚC NĂM MỚI VUI VẺ, HANH PHÚC. THẦN TÀI LÔC, THẦN SỨC KHOẺ SẼ GHÉ THĂM CÁC BAN.

SONG THU ĐANG BI ỐM, KHÔNG VÀO MANG ĐƯƠC. THÀNH THÂT XIN LỖI NHỮNG AI ĐÃ, ĐANG,VÀ SẼ VÀO THĂM NHÀ ST VÀ HEN GĂP LAI VAÒ NĂM MỚ I. CÁM ƠN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét