Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

TÌNH GIÀ

 Chiều Hồ Tây


Tây Hồ găp ban./


Tây Hồ
chấp chới vào đông
Mấp mô sóng dây./ mênh mông
Tây Hồ
Lả lơi con nước màu tro
Mênh mang sương sớm
Lô xô mái chùa

Vui vầy ban./ hữu năm xưa
Lây phây tóc rối
Lùa xùa chòm râu...
Hỏi rằng đáy nước nông sông
Ai còn ai mất ai sầu ai thương?
Nhấp nhô đầu bac phơi sương
Môt trời gió lông./
Vấn vương Tây Hồ...Tình già 


Giân./
Ai bảo không bao giờ giân
Nhưng cứ làm cho giân.
Hay giân
Ai bảo hay giân
Nhưng có làm ai giân bao giờ!
Tình già vẩn vẩn vơ vơ
Hư hư thưc./ thưc ai ngờ khó phai...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét