Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

NHÂN NGÀY GIỖ ÔNG NÔI


Lời Thưa: Ngày 20 tháng Chín (Âm lich.) này là ngày giỗ Ông Nôi(.) cuả ST. Nhân dip(.) này ST em xin đăng bài thơ mà gia đình mới tìm đươc(.) qua mang(.), vinh(.) bài thơ của Ông nôi ST, người dich(.) là Nguyễn hữu Vinh.
Xin đươc(.) nói vài lờ về Ông Nôi của ST để tiên(.) theo dõi. Tên Ông là Vũ Đình Khôi, tư(.) Tống sơn. Vốn là Tri Phủ Hà Trung, Thanh hoá. Thời gian làm Hàn lâm viên(.) biên tu triều Nhà Nguyễn đã đươc(.) các quan lai(.) thời kỳ đó uỷ thác viêc(.) trông nom công cuôc(.) trùng tu và tôn tao(.) Đền Hùng từ lúc còn là ngôi miếu cổ,  những năm 1912-1914. 
Năm 2010 gia đình ST, thể theo nguyên(.) vong(.) cuả Cha mình và dòng ho(.) quê hương đã tìm lai(.) đươc các tài liêu lich sử, đăc(.) biêt(.) là các bia đá nghi nhân(.) sư đóng góp của Ông nôi ST thời gian này.  Ông còn có câu đối chữ nôm treo trên Đền Thương(.) của Đền Hùng, nhưng đã bi thất lac. Cũng năm ngoái, gia đình đã đươc phép của Khu di tích Đền Hùng khôi phuc(.) lai, hiên treo ở Đền Ha, Đền Hùng.
Nhân dip(.) này, gia đình xin trân trong(.) cám ơn Ông Nguyễn hữu Vinh, người mà  chúng tôi chưa từng biết và găp(.) măt(.), dù cố công tìm kiếm, đã dich(.) và đưa bài thơ này lên mang(.), khiến chúng tôi đươc(.) hiểu biết thêm về Ông nôi chúng tôi. Xin chân thành cám ơn. 
HOA(.) TỐNG SƠN VŨ ĐÌNH KHÔI TIÊN SINH KÝ HOÀI        NGUYÊN VINH(.)

Dưong Quan tam điêp (1) Nhi(.) hà(2) tân
Ỷ khúc cao ca nhâp(.) mông(.) tần
Tương thức bất hư thiên ha(.) sỹ
 Đa tình hưu(.) thuôc(.) Tống Sơn nhân
Nghĩ tùy Công Bô(.)(3) thi do chuyết
Duc(.) tố Bình Nguyên (4) hoa(.) vi(.) chân
Danh phẩm tối kham đề tăng(.) xứ
Hùng Vương cổ miếu lưc(.) trùng tân

HOA(.)THƠ THĂM CỦA ÔNG TỐNG SƠN VŨ ĐÌNH KHÔI

Bên bờ sông Nhi(.) hát bài chia tay " Dương Quan tam điêp(.)"
Cứ phải mơ hát hoài
Găp(.)đươc ông quả  là người nổi tiếng trong thiên ha(.)
Chẳng có ai là người đa tình hơn ông Tống Sơn đươc(.)
Đinh(.) hoc(.) theo ông Công bô(.) nhưng tài còn vung(.)
Muốn vẽ hình ông Bình Nguyên nhưng nét vẽ không sành
Danh tiếng, phẩm giá của ông đươc ghi trên biển tăng(.)
Ra sức trùng tu miếu cổ Tổ Hùng Vương

HOA(.)THƠ THĂM CỦA ÔNG TỐNG SƠN VŨ ĐÌNH KHÔI

Biêt ly bin(.) rin(.) bến sông Hồng
 Ngẫm chuyên(.) chia tay canh cánh lòng
 Duyên kiếp ta quen người nổi tiếng
 Tình si ai kip(.)  Tống Sơn ông
 Mong theo Công Bô thơ còn vung(.)
 Muốn vẽ Bình nguyên hoa(.) chẳng suông
 Biển tăng(.) đề tên đời biết tiếng
Trùng tu đền cổ miếu vua Hùng

Nguyễn hữu Vinh dich, Taiwan, 1995
-----------------------------------------------

1-  Dương quan tam điêp: Bin rin chia tay- Lấy ý từ bài thơ" Vi(.) thành khúc"- Khúc hát ở thành Vi(.) của Vương Duy.Thời xưa ở Trung quốc, khi chia tay thường hát bài nà ba lần nên goi(.) là Dương Quan tam điêp (tam điêp là ba lần)
2-  Nhi(.) Hà- sông Hồng 
3-  Công Bô(.)-Là Đỗ Công Bô(.)-  Tức Đỗ Phủ.
4-  Bình Nguyên: Người hiếu khách. Tức Bình Nguyên Quân, con vua Triêu Vũ Linh. Tính tình phóng túng, hiếu khách, trong nhà thường có nhiều ban bè trên dưới cả ngàn người  


Môt cảnh cuả Đền Ha(.) Đền Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét