Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

ME(.) ƠI!
Me/./ ơi

Con ôm me/./ trong giây phút ấy
Run rẩy, bàng hoàng...
Khi sắc hồng trên khuôn măt /./ me/./chơt /. / tan
Hồn đã thăng đến thiên đàng, để lai/. / màu trắng bach/. /
Bàn tay me/. / bỗng nhiên giá lanh/./
Ôi, phiến thiên thach/./
không hơi người!

Trời ơi ! Sao nỡ bắt con xa rời
Người mà con yêu quý nhất!
Đây là thât/./ ?
hay là hoang?
Bỗng thấy xung quanh bóng áo trắng vôi/./ vàng
Thoắt đi thoắt lai/./
Con hơ hoảng sơ/./ hãi
Chúng con mất me/./ rồi sao?
Trong đám đông lăng/./ lẽ, cồn cào
Dòng xe tang lao/./ xao/./
Con lảo đảo
Tiễn me/./ đi xa...

Môt/./ sông hoa phủ môt/./ mô/./ hoa
Môt/./ cơn mưa giá buốt nhat/./ nhòa
Phần mô/./ khép lai/./
Chúng con thẫn thờ tê dai/./
Phủ phuc/./
vĩnh biêt/./ mãi mãi...
Me/./ ơi!

(còn tiếp)

10-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét