Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

TRUNG THU MƯA


                %name
                           


TRUNG THU MƯA

KHÔNG HEN(.) MÀ NÊN GIOT(.) MƯA ƠI
GIOT TAN GIOT VẪN LỬNG LƠ TRỜỈ
RẢ RÍCH  NĂM NAY TRUNG THU LA(.)
ĐÊM RẰM NGỒI ĐẾM HAT(.) MƯA RƠI !

TRĂNG SUÔNG TẮM MÁT VỪA MỚI MOC(.)
KHOE SẮC CHO AI THỨC CANH TRỜI
DÁO DÁC CON TRẺ, GIỜ TĨNH LĂNG(.)
TRĂNG RẰM NGẮM CHỈ MÔT MÌNH THÔI !

THẦM MƠ ƯỚC CÓ MUÀ TRĂNG ĐEP
GỐI ĐÁ, VIN DÂY* KHÚC KHÍCH CƯỜI
CHUM(.) ĐẦU, GHÉ VAI LỜI THỦ THỈ
CHUYÊN TÌNH, CHUYÊN CŨ, CHUYÊN THU... RƠI!

14-9-11

* Ý thơ Bach Cư Di, Tản Đà dich.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét