Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

GÓP VUI CUỐI TUẦN: CÂU CÁ


Putin và Metvedev đi câu.CHUYÊN CƯỜI ĐỨC: TRONG CÔNG VIÊN

Có môt tên trôm(.) câu cá trôm trong công viên. Cảnh sát đến.
CẢNH SÁT:          Phat(.) anh 20 mác!
TRÔM:                  Vì sao? Tôi mắc tôi(.) gì?
CẢNH SÁT:          Câu trôm
TRÔM:                  Tôi có câu đâu. Tôi tắm cho giun đấy chứ!
CẢNH SÁT:           Phat(.) anh 30 mác.
TRÔM:                   Vì sao?
CẢNH SÁT:           Vì giun của anh khoả thân, không măc quần!

Obama câu cá, thư giãn cuối tuần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét