Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

BỨC ẢNH SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

BỨC ẢNH TRÊN SONG THU ĐƯƠC CHUP VỚI BÁC HỒ NHÂN DIP KHAI MAC ĐAI HÔI ANH HÙNG CHIẾN SỸ THI ĐUA TAI VIÊT BẮC NĂM 1952. ANH KỲ GAI ĐÃ KHÉO LÉO LỒNG VÀO KHUNG ẢNH DƯỚI ĐÂY CỦA BÁC, ĐĂNG TRÊN TAP CHÍ TIME (MỸ), KHI TRẢ LỜI MÔT BÀI COM CUẢ ST. THÂT CẢM ĐÔNG. CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI BAN QUẾ LÂM MỚI BỎ THỜI GIAN CHO BAN BÈ NHƯ VÂY. LẦN NỮA CÁM ƠN ANH KỲ!
NHÂN DIP KỶ NIÊM 2--9, ST XIN ĐĂNG LAI BỨC ẢNH NÀY, CHIA SẺ CÙNG BAN BLOG!
ĐÂY LÀ KHUNG ẢNH GỐC, ĐĂNG TRÊN TIME. TIME ĐÃ ĐĂNG NĂM BỨC ẢNH CỦA BÁC Ở NHỮNG GIAI ĐOAN KHÁC NHAU CUẢ CUÔC CÁCH MANG VIÊT NAM , VỚI NHỮNG BÀI BÌNH LUÂN XÁC ĐÁNG (Xin mời đoc blog cuả anh Kỳ Gai)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét