Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

THU

THU


THU

HƠI SƯƠNG CÒN VƯƠNG
MĂT TRỜI ĐỎ ỐI
EM BỪNG THỨC VÔI(.)
NGƯC HÔI HỔI...
THU!

SẤU XANH GÂT GÙ
KEO NON HƠ HOẢNG
CỎ GIANH TÁP NÕN
VÔI VÃ ĐÓN
THU!

ÂM THANH XE CÔ(.) Ù Ù
SẺ CON ĐÙA NHAU CHOANG CHOẮC
EM GÁI NHÀ BÊN NGƠ NGÁC
THẤY BÀN TAY XÀO XAC
NẮNG THU!

SAU GIÔNG BÃO MIT MÙ
ĐƯỜNG LÀNG RƠI ĐẦY LÁ
EM NHĂT VÔI VÃ
BAO NHIÊU LÁ, BẤY NHIÊU MONG...

EM VỀ ƯƠM KÉN MẤY NONG
CÓ AI THÁNG CHAP LAI THĂM CHỐN NÀY
TƠ VÀNG NHUÔM GIÓ HEO MAY
HEO MAY RÓT CHÉN TÌNH ĐẦY... MUÀ THU!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét