Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Chiếc lá cuối cùng

GIEO HY VỌNG…


Trong cuộc sống hôm nay với nhiều cạnh tranh, lắm áp lực, đa đoan và nghịch cảnh khó lường, với những mảnh đời cơ cực, những người đang chịu đau khổ rất cần một ngọn lửa hy vọng để vượt lên số phận, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp.
Như tác phẩm văn học “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn O.Henri, với câu chuyện cảm động: Một người lâm trọng bệnh nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ thấy những thân cây trơ trọi phủ đầy tuyết với niền tin nghiệt ngã rằng, chừng nào chiếc lá cuối cùng rơi xuống thì mình sẽ ra đi…. Và có một người với tấm lòng nhân ái đã âm thầm, kín đáo chịu rét vì mưa tuyết hằng ngày cột những chiếc lá lên thân cây, giúp niềm hy vọng sống của người bệnh nhân kia không tắt….
Đúng vậy, gieo hy vọng chính là thắp lên ngọn lửa để giúp những người gặp khó khăn hay đang đau khổ, buồn tủi có niềm tin để vươn lên, vượt thắng nghịch cảnh…
Vậy mỗi người chúng ta, hãy luôn gieo và mang niềm hy vọng đến người thân và những người xung quanh mình để chúng ta có một cuộc sống tươi đẹp, bình an…

(ST sưu tầm từ facebook)                               
                            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét