Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

Nghệ thuật khắc trên vỏ trứng

Egg Shell Art

http://han00n.com/up/upload/images/3251-1-230861863.jpg
 
http://han00n.com/up/upload/images/3252-2-960618773.jpg
 
http://han00n.com/up/upload/images/3253-3-612855193.jpg
http://han00n.com/up/upload/images/3254-4-182287275.jpg
http://han00n.com/up/upload/images/3255-5-87635783.jpg
http://han00n.com/up/upload/images/3256-1-625334594.jpg
http://han00n.com/up/upload/images/3257-2-743602324.jpg
http://han00n.com/up/upload/images/3258-3-697249695.jpg
http://han00n.com/up/upload/images/3259-4-639140864.jpg
http://han00n.com/up/upload/images/3260-5-530593599.jpg
http://han00n.com/up/upload/images/3261-1-526526963.jpg
http://han00n.com/up/upload/images/3262-2-973330110.jpg
http://han00n.com/up/upload/images/3263-3-805685461.jpg
http://han00n.com/up/upload/images/3264-4-877606479.jpg
http://han00n.com/up/upload/images/3265-5-869317570.jpg
http://han00n.com/up/upload/images/3266-1-31587068.jpg
http://han00n.com/up/upload/images/3268-3-21067883.jpg Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét