Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Góc bè bạn, 2*11-12

Thơ rainy

 Trăng thừa

Cả mảnh trăng rơi... thừa một nửa


Người đã vội buông câu hờn dối:


"Trăng gầy chẳng đủ soi đôi bóng


Nên đành lỡ hẹn bước chung đôi"


pic 3


Thủy Trúc, 25-10-2012

Bao nhiêu là đủ, là vừa vặn cho yêu thương khi niềm tin đã lỡ đánh mất...

"Lá trút rơi nhiều đâu phải - bởi - mùa - thu"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét