Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Góc bạn bè:6*1112

 Ngọc Châu Vịnh thu 

SEN TÀNSen úa tàn rồi đấy biết không

Dẫu hương còn thoảng chút trên đồng

Cánh hồng phai nhợt theo màu hạ

Nhụy trắng ngả vàng trước gió đông

Kẻ sớm thay lòng chào cúc mới

Người khuya đổi dạ đón nhài nhung

Riêng ta hồn ủ trong hè mãi

Nhuộm sắc hồng liên giữ đỏ lòng…

******BẾN THU  

Cứ đứng bên dòng Thu sớm mai

Ngóng chờ đăm đắm bóng hình ai

Mi đang cong vút trêu mây sớm

Tóc vẫn bay bay mướt gíó dài?

Thơ kết tình thân trong quá vãng

Hồn vương tơ quyện đến tương lai

Phải chăng đã hẹn từ tiền kiếp

Nên chẳng thể nào ta tách hai?

***** 
TRĂNG  THU      

Nàng Trăng đang đến với tình nhân
Len lỏi qua Mây chẳng ngại ngần
Vội vã - nhìn kìa: khuy lệch áo
Long đong - ngó thử: váy lơi thân
  Sông Ngân giờ đã khô nguồn nước
Ô Thước sao còn rón bước chân?
Thu nhuộm đất trời xanh thẳm quá
Khiến hồn thơ hóa ngọc chen vần...
                                    NC

                                                                                                                                                      


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét